Ing. Vít Lapčík

Bří Mrštíků 79
765 02 Otrokovice
tel: +420 604 205 885
e-mail: vit.lapcik@volny.cz

Hlavička

Nabízené služby

Zpracování technické dokumentace 

stávajících i nových zařízení, pasportizace skutečného stavu, kompletace dokumentace dle platných norem.

Výrobní dokumentace tlakových zařízení dle ČSN 69 0010, EN 13 445,  ASME VIII.
Výkresová dokumentace v AutoCAD,  SolidWorks.

Zařízení pro využití odpadního tepla 

S rostoucími cenami energií se stává stále aktuálnější snaha o úsporu nákladů za vytápění. Úspory topných nákladů lze dosáhnout především zabráněním úniku tepla z vytápěných objektů, například opatřením obvodových zdí tepelnou izolací a výměnou oken a dveří. Obvykle následuje vybavení otopných soustav regulací, která zabrání zbytečnému přetápění. Dalším důležitým krokem je zvyšování účinnosti primárních zdrojů tepla a získávání tepla, které druhotně vzniká při technologických procesech.

 -  Využití horkých spalin
Jednou z možností snižování nákladů je využití odpadního tepla, které vzniká jednak při provozu primárních tepelných zdrojů,  jako jsou například plynové kotle, jednak při provozu technologických zařízení, která jsou určena k tepelnému zpracování výrobků, jako jsou žíhací pece, sušárny, keramické pece. Všechna tato zařízení produkují teplé spaliny které  odchází do komína, nebo ohřátý vzduch, který mnohdy není dále využíván a bez užitku je vypouštěn do okolního prostředí. Mnohé stávající plynové kotle i některé plynové kotle nové konstrukce nejsou  dosud vybaveny ekonomizérem pro využití spalin. Spaliny odcházející do komína bez dalšího využití mají pak teplotu překračující  200°C.  Vřazením ekonomizéru do proudu spalin vznikne dodatečná teplosměnná plocha, jejímž prostřednictvím lze využít odpadní teplo například k předehřevu vratné vody nebo k ohřevu teplé užitkové vody.
Možností využití je řada a pro každý tepelný zdroj lze podle místních podmínek najít optimální řešení.

-  Využití odpadního tepla chladicích agregátů. 
Dalším využitelným zdrojem odpadního tepla jsou chladicí soustavy.
 Moderní stavby jsou vybaveny klimatizační soustavou, která v letních měsících snižuje teplotu vzduchu uvnitř budovy.  Potřeba ochlazování vnitřního prostoru je vyvolána jednak snahou o zvýšení komfortu, jednak potřebou dodržení požadavků na hygienu například v potravinářské výrobě.
V potravinářské výrobě obecně, a ve výrobě uzenin zejména, je produkt nejprve tepelně upravován a následně chlazen. Výkon chladicích agregátů je dimenzován především s ohledem na potřebu odvedeného tepla z čerstvých výrobků, dále s ohledem na temperaci chlazených prostor, ať už se jedná o výrobní prostory, prostory pro skladování (chladírny, mrazírny) nebo o prostory manipulační. Teplo odebrané výrobkům a chlazeným prostorům chladícími agregáty je v mnoha případech bez dalšího využití odváděno do kondenzátorů umístěných na střeše budovy, kde je předáváno okolnímu vzduchu.V potravinářské výrobě je zároveň velká spotřeba teplé užitkové vody jednak pro oplach surovin před jejich vstupem do výrobního procesu, jednak pro oplach výrobní a manipulační techniky, přepravek, mytí podlah apod. Tato užitková voda je v mnohých výrobnách ohřívána v zásobníkových nebo průtokových ohřívačích připojených na zdroj tepla, kterým je většinou plynový kotel. Vzhledem k tomu, že  chladivo vycházející z kompresoru běžně dosahuje teploty 70 – 80°C, ve výjimečných případech dokonce překračuje 100°C, lze odpadní teplo z chladicího agregátu poměrně jednoduchým zařízením využít pro ohřev teplé užitkové vody. Ze zkušenosti můžeme říci, že teplo získané vřazením výměníku chladivo – voda do freonového okruhu může do značné míry pokrýt spotřebu energie potřebné pro ohřev TUV, což se projeví sníženou spotřebou plynu (el. energie nebo jiného primárního zdroje tepla.) V letních měsících, kdy chladicí agregáty běží na vyšší výkon lze tímto způsobem pokrýt ohřev TUV zcela.  V některých provozovnách masné výroby  je výkon instalovaných  chladicích  agregátů tak velký, že získaným teplem lze kromě ohřevu  TUV  také částečně pokrýt vytápění administrativních pracovišť a sociálních prostor. 


Reference
2013
Potrubí pneudopravy písku DN 50  - výrobní dokumentace součástí potrubí
Investor:                           SAND TEAM, spol. s r.o.  Holubice.
Dodavatel:                      
Mühlheim spol. s r.o. Modřice


2012
Rekonstrukce pohonu mlýna  TKV - spolupráce na projektu pro realizaci.
Investor:                           Dalkia ČR a.s.
Dodavatel:                       MPS Mont a.s.

Zpracovatel projektu:      PospíšilíkProjekt s.r.o. Ostrava


              MLTKV


Instlace točivé redukce TG10 (TR 320) 
- spolupráce na projektu pro realizaci.
Investor:                           Dalkia ČR a.s.
Dodavatel:                       Amplu Servis a.s   Ostrava

Zpracovatel projektu:      PospíšilíkProjekt s.r.o. Ostrava

2011
Předávací stanice Pára-voda 3 MW
Teplovodní vytápění sušárny řeziva
- projekt pro realizaci.

Investor:               FEP a.s. Návsí

Dodavatel:           Miroslav Tvrdý, Návsí

2010
Parní ohřev zásobních nádrží KOH - projekt pro realizaci. 
Investor:                Vodní sklo a.s.  Brno
Dodavatel:           Mühlheim spol. s r.o. Modřice

Přeložka horkovodu 2x DN 150  - spolupráce na projektu pro realizaci. 
Investor:               Dalkia ČR a.s.
Dodavatel:          Potrubí Seidler s.r.o. Ostrava
Zpracovatel projektu:      PospíšilíkProjekt s.r.o. Ostrava


2009
Kapsový blanšér - spolupráce na výrobní dokumentaci. 
Investor:                EFKO a.s. Veselí nad Lužnicí
Dodavatel:           Strojírenský vývoj  s.r.o. Staříč
Zpracovatel výr. dokumentace:       K.P.R. Engineering s.r.o. Otrokovice

Efko Veselí nad Lužnicí

Míchačka zeleninových salátů - spolupráce na výrobní dokumentaci. 
Investor:                EFKO a.s. Veselí nad Lužnicí
Dodavatel:           Strojírenský vývoj  s.r.o. Staříč
Zpracovatel výr. dokumentace:       K.P.R. Engineering s.r.o. Otrokovice


2008
Parní ohřívač vody pro sterilizační linku - výrobní dokumentace. 
Investor:                EFKO a.s. Veselí nad Lužnicí
Dodavatel:           Strojírenský vývoj  s.r.o. Staříč


2007
Aparatura pro využití odpadního tepla chladicích agregátů - projekt + technický dozor při realizaci. 
Investor:                H+H  Vladimír Hájek  Frýdek Místek, provozovna Hladké Životice
Dodavatel:           VAKADING spol. s r.o. Zlín

       H+H Hladké Životice

Chladič brýdových par W 037 -  výrobní dokumentace
Investor:               Biocel a.s. Paskov
Výrobce:             Valášek spol. s r.o. Paskov

Odlučovač vzduchu z ropných látek - výrobní dokumentace
Zákazník:            Poličské strojírny a.s.
Výrobce:             OKOO spol. s r.o. Otrokovice

2006
Aparatura pro využití odpadního tepla chladicích agregátů - kompletní dodávka
Investor               Jiří Rýznar - řezník a uzenář,  Zábřeh na Moravě

         Rýznar Zábřeh 

Parní ohřívač spalin - výrobní dokumentace
Investor:            SPOVO a.s. Ostrava - Mariánské Hory
Dodavatel:        STROJON spol. s r.o. Pardubice

Ekonomizér kotle 8,5 t/h - výrobní dokumentace
Investor:             VADS Bohumín
Dodavatel:         VAKADING spol. s r.o. Zlín


2005
Chlazení kečupu před plněním do plastových lahví - projekt, výr. dokumentace chladiče, technický dozor při realizaci

Investor:             HAMÉ a.s.  Babice
Dodavatel:         VAKADING spol. s r.o.  Zlín


Chladiče brýdových par W 026, W 032, W 034 -  výrobní dokumentace
Investor:  
             Biocel a.s. Paskov
Výrobce:             Valášek spol. s r.o. Paskov


    Chladič BIOCEL


Chladič výfukových plynů důlní lokomotivy -
výr. dokumentace chladiče, technický dozor při výrobě
Zákazník:             FERRIT a.s. Frýdek - Místek
Dodavatel:          VAKADING spol. s r.o.  Zlín

2004
Ekonomizér spalovacího zařízení TNV 135
- výrobní dokumentace, technický dozor při realizaci
Investor:               Svoboda - Grafické závody a.s. Praha
Dodavatel.         VAKADING spol. s r.o.  Zlín

Využití odpadního tepla spalin žíhací pece pro sušení vstupního materiálu  - studie
Investor:             BEKAERT Bohumín s.r.o.
 
Aparatura pro využití odpadního tepla chladicích agregátů - projekt, technický dozor při realizaci
Investor:             Carrefour Polus City Center, Bratislava
Dodavatel:         VAKADING spol. sr.o. Zlín


2003
Aparatura pro využití odpadního tepla chladicích agregátů - kompletní dodávka
Investor               KMS spol. s r.o. Hluk

Rekuperátor vzduch - voda - výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor:             Fatra a.s. Napajedla
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Ekonomizér parního kotle 1t/h
- výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor:             NESTLÉ a.s. Prievidza
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín


2002
Chladič vzduchu před odlučovačem ftalátů   -    výrobní dokumentace
Investor:             Fatra a.s. Napajedla
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Nepřímý ohřívač vzduchu pro výrobu corn flakes   
- výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor:             Pragosoja s.r.o. Strančice
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín


2001
Ekonomizér kalcinační pece
- výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor:               DIAMO a.s. Stráž pod Ralskem
Dodavatel:          VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Ekonomizér dospalovacího zařízení ENETEX - výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor:               DEZA a.s. Valašské Meziříčí
Dodavatel:          VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín


2000
Rekonstrukce kotelny , využití odpadního tepla spalin ZP pro předehřev napájecí vody

- projekt, výrobní dokumentace aparátů, technický dozor při výrobě a montáži
Investor               DELIKAN  Lipník nad Bečvou 
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Ekonomizér kotle OKP 16 -
výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor               Merina a.s. Trenčín 
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Chladič odpadních vod -
výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě a montáži
Investor               MILO a.s. Olomouc
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Využití spalin z kelímkové pece pro ohřev vzduchu
- výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě a montáži
Investor               UNEKO spol. s r.o. Nové Heřmínovy
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

1999
Využití odpadního tepla sušárny krmiv pro ohřev TUV
- výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě a montáži
Investor               DELIKAN  Lipník nad Bečvou 
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Kondenzační výměník linky omezování emisí aerosolů - výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě a montáži
Investor               DRAFTEX - OPTIMIT s.r.o. Odry 
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Ohřívač benzenových par -
výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor               Chemopetrol a.s. Litvínov 
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

1998
Ekonomizér parního kotle  4,2 MW - výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě
Investor               SIT  Spišská Belá 
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín

Chladič vzduchu před odlučovačem ftalátů   -    výrobní dokumentace
Investor:             Fatra a.s. Napajedla
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín


Kondenzační ekonomizér parního kotle 4,2 MW - výrobní dokumentace, technický dozor při výrobě a montáži
Investor:             INTERCOLOR a.s. Bílá Voda
Dodavatel:         VAKA-DELTA spol. s r.o. Zlín